Maggie De Block & la formation des psychothérapeutes

Maggie De Block & la formation des  psychothérapeutes
Pour être psychothérapeute, il faut disposer d’un diplôme initial (minimum baccalauréat) et d’une formation de base à la psychologie dispensée par une université ou une haute école.

A cela s’ajoute une formation spécifique à la psychothérapie dans une des grandes orientations reconnues (psychanalytique et psychodynamique, comportementale et cognitive, systémique et familiale, centrée sur la personne et expérientielle.)

Cette formation spécifique, d’un minimum de 4 ans, est assurée depuis longtemps au sein d’organismes par des psychothérapeutes chevronnés. Elle allie théorie et pratique par le bais de cours, séminaires, supervisions, groupes de travail…

A quoi s’ajoute une thérapie personnelle, vivement recommandée. Autant être plus au clair avec ses propres difficultés avant de s’occuper de celles des autres…

Maggie De Block voudrait que la formation des psychothérapeutes soit uniquement prodiguée par les universités et hautes écoles. Ce projet est source de danger pour les patients car ces institutions sont certes compétentes pour prodiguer un enseignement théorique mais absolument pas pour ce qui relève du développement personnel du futur psychothérapeute ni de l’accompagnement dans sa pratique débutante.

 

Maggie De Block en de opleiding tot psychotherapeut

Om psychotherapeut te worden, moet men beschikken over een basisdiploma (minimum bachelor) en een basisvorming in de psychologie (onderwezen aan een universiteit of hogeschool).

Daar bovenop komt er een specifieke vorming in de psychotherapie in één van de grote erkende stromingen (psychoanalytische en psychodynamische therapie, cognitieve – en gedragstherapie, systeem- en gezinstherapie, en de humanistische en experientiële therapie).

Deze specifieke vorming, die minimum 4 jaar duurt, wordt sinds lang verstrekt door ervaren psychotherapeuten in de schoot van de diverse verenigingen. Ze verbindt theorie en praktijk, door middel van seminaries, supervisie, werkgroepen, …

Bovendien vormt een eigen leertherapie een centraal, sterk aangeraden element van deze psychotherapie-opleiding.  Men heeft beter een helder zicht op de eigen moeilijkheden alvorens zich met deze van een ander bezig te houden…

Maggie De Block zou willen dat de  psychotherapeuten enkel aan de universiteiten of hogescholen worden gevormd. Dit idee is echter een bron van gevaar voor de patiënten. Deze instanties zijn weliswaar competent om  theoretisch onderwijs te verstrekken, maar zijn hoegenaamd niet geschikt voor twee andere essentiële onderdelen van de opleiding tot psychotherapeut: de persoonlijke ontwikkeling via de leertherapie en het begeleiden van een beginnende praktijk.